solucionarios

Probas teóricas resoltas

solucionario exame teórico de bádminton individual (solucionario exame individual.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar a corrección das probas teóricas, facilito a proba resolta.

É moi importante neste tipo de probas, poder reflexionar sobre as respostas incorrectas, para que o alumnado entenda onde está o erro e non o volva cometer.

Solucionario do exame de balonmán II (solucionario ao exame 2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar o traballo de corrección desta proba, neste arquivo poderedes atopar unha das solucións ás preguntas plantexadas.

Posto que esta proba teórica ten preguntas abertas, onde cada alumna e alumno poden ter distintas respostas e ser todas correctas, o profesor ou profesora ten que entender a solución que eu plantexo como unha máis das posibles.

Se observades algún erro, por favor facédemo saber mandándome un correo.

Solucionario do exame de balonmán I (solucionario ao exame 1.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar o traballo de corrección desta proba, neste arquivo poderedes atopar as solucións ás preguntas plantexadas.

Se observades algún erro, por favor facédemo saber mandándome un correo.

Solucionario ao pasatempo de baloncesto "sopa de letras" (solucion sopa de letras.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Para facilitar a corrección deste pasatempo, aquí poderedes atopar as palabras que se propoñen ao alumnado para que as atopen na sopa de letras.

Solucionario ao exame teórico de baloncesto II (solucionario exame 2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Ofrezo as solucións ao exame de baloncesto II como unha axuda para a súa corrección.

Neste exame hai moitas preguntas que non teñen unha única resposta correcta, polo que cada profesor e profesora deberá considerar esas respostas, xa que poden ser distintas das que eu facilito e ser igualmente correctas.

Solucionario ao exame de baloncesto I (solucionarioexame1.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar o labor de corrección do exame, neste arquivo atoparedes as solucións.

No caso en que hai que poñer exemplos, eu inclúo un posible, sabendo que hai moitos outros que tamén son correctos.

Ao remate, o criterio de cada profesor e profesora é importante á hora de correxir aquelas preguntas que son abertas e non teñen unha única resposta.

Fonte XML