solucionarios

Probas teóricas resoltas

solucionario á proba teórica 2 de floorball (solucionario exame 2 floorball.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Ofrézovos as respostas correctas ás preguntas plantexadas nesta proba teórica sobre floorball.

Coma sempre, aquelas preguntas abertas que non teñen unha única resposta, deberedes valoralas en función do explicado e traballado nas vosas clases. Eu propoño unhas posibles respostas, pero non son as únicas.

E o máis importante é, como sabedes, debatir e discutir as repostas co voso alumnado e asegurarvos da boa comprensión do regulamento. O obxectivo, pois, non é dar unha calificación individual a cada alumno e alumna en función da "nota" desta proba, senón ampliar, modificar, aclarar todos aqueles aspectos necesarios para asegurar unha avaliación positiva do traballo desta unidade didáctica sobre o floorball.

solucionario á proba teórica 1 de floorball (solucionario exame 1 floorball.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Ofrézovos as respostas correctas ás preguntas plantexadas nesta proba teórica sobre floorball.

Coma sempre, aquelas preguntas abertas que non teñen unha única resposta, deberedes valoralas en función do explicado e traballado nas vosas clases. Eu propoño unhas posibles respostas, pero non son as únicas.

E o máis importante é, como sabedes, debatir e discutir as repostas co voso alumnado e asegurarvos da boa comprensión do regulamento. O obxectivo, pois, non é dar unha calificación individual a cada alumno e alumna en función da "nota" desta proba, senón ampliar, modificar, aclarar todos aqueles aspectos necesarios para asegurar unha avaliación positiva do traballo desta unidade didáctica sobre o floorball.

solucionario á proba teórica 2 de tenis de mesa dobres (solucionario exame 2 de tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara a facilitar a correción da proba teórica número 2 de tenis de mesa dobres, neste arquivo ofrezo as respostas correctas ao cuestionario.

Algunhas das preguntas teñen máis dunha resposta correcta, polo que si non coinciden coas redactadas por min será o profesor ou profesora quen deberá valorar se a resposta é ou non correcta.

É importante que o profesor ou profesora reflexione con cada alumno e alumna sobre aquelas preguntas que non responderon correctamente, para intentar aclarar aqueles aspectos do regulamento que o alumnado ainda non entende ben, de cara a mellorar e axilizar a práctica desta modalidade de tenis de mesa.

solucionario á proba teórica 1 de tenis de mesa dobres (solucionario exame 1 tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara a facilitar a correción da proba teórica número 1 de tenis de mesa dobres, neste arquivo ofrezo as respostas correctas ao cuestionario.

É importante que o profesor ou profesora reflexione con cada alumno e alumna sobre aquelas preguntas que non responderon correctamente, para intentar aclarar aqueles aspectos do regulamento que non estean claros.

solucionario á proba teórica 2 de tenis de mesa individuais (solucionario exame 2 tenis de mesa individuais.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara á facilitar ao profesorado a corrección desta proba teórica, ofrezo as solucións ás preguntas da proba.

Isto supón que o profesorado dispón de máis tempo para correxir os erros que cada alumno ou alumna poda ter e que deberá comentar con cada un despois da corrección da proba de cara a que quede claro o regulamento deste deporte.

solucionario á proba teórica 1 de tenis de mesa individuais (solucionario exame 1 tenis de mesa individuais.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara á facilitar ao profesorado a corrección desta proba teórica, ofrezo a proba feita correctamente.

Isto supón que o profesorado dispón de máis tempo para correxir os erros que cada alumno ou alumna poda ter e que deberá comentar con cada un despois da corrección da proba de cara a que quede claro o regulamento deste deporte.

Solucionario á proba teórica sobre o video de baloncesto 3x3 (solucionario test video baloncesto 3x3.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Neste arquivo atoparedes as solucións ás preguntas que se plantexan no cuestionario sobre o video de baloncesto 3x3.

O profesorado non debería atopar error nas respostas do seu alumnado a este cuestionario e, no caso de que as haxa, terá que reflexionar co alumnado sobre o visionado no video para centrar a súa atención e correxir os erros.

Solucionario á proba das diferenzas entre baloncesto e baloncesto 3x3 (solucion diferenzas baloncesto e baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De novo intento facilitar ao profesorado o seu labor de corrección das actividades escritas, sabendo que algunhas das respostas poden cambiar por ser abertas, pero a meirande parte son as respostas exactas.

En base ás respostas do alumnado, o profesor ou profesora saberá en que aspectos debe incidir para cumplir o obxectivo de que coñezan correctamen as reglas destes deporte e así podan aplicalas, tanto nas clases como nos torneos internos e externos ao centro.

solucionario do exame teórico de baloncesto 3x3 (solucionario exame teórico baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

A intención deste arquivo é favorecer a rápida corrección do exame teórico sobre o regulamento de baloncesto 3x3.

Unha vez correxidos os exames teóricos, o profesor ou profesora ten que detectar os aspectos sobre os que hai dúbidas para incidir sobre eles e que o alumnado teña un correcto coñecemento do regulamento.

solucionario exame bádminton dobres e mixto (solucionario exame dobres e mixto.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar a corrección das probas teóricas, facilito a proba resolta.

Esta modalidade de bádminton é máis complexa que a individual, por iso é moi importante que o alumnado sexa capaz de visualizar o partido, o campo, as posicións...entenda, en definitiva, o regulamento de xogo para poder aplicalo correctamente.

É moi importante neste tipo de probas, poder reflexionar sobre as respostas incorrectas, para que o alumnado entenda onde está o erro e non o volva cometer.

Fonte XML