Condición física

descrición da probas da batería EUROFIT (en pdf) (descricion probas eurofit.pdf by cgf)

Condición física | probas prácticas
Neste arquivo atoparedes a descrición completa de todas as probas de condición física da batería EUROFIT que o alumnado do 2º ciclo do IES Esparís vai realizar este curso 2006-2007, indicando obxectivo, materiais e instalacións, descrición e observacións para cada unha delas. Este arquivo está en pdf.

aeróbic no campus, 2º ESO, xuño 2006

Condición física | Ritmo e expresión corporal | aeróbic no Campus e xantar en Tapia. Xuño 2006, 2º ESO | saídas dun día
aeróbic no campus, 2º ESO, xuño 2006 Os estiramentos son moi importantes nesta actividade física aeróbica e, con música, son máis divertidos, non hai máis que ver a cara de Patricia.

descrición das probas da batería EUROFIT (descricion probas.odt by cgf)

Condición física | probas prácticas | saídas dun día
Neste arquivo atoparedes a descrición completa de todas as probas de condición física da batería EUROFIT que o alumnado do 2º ciclo do IES Esparís vai realizar este curso 2006-2007, indicando obxectivo, materiais e instalacións, descrición e observacións para cada unha delas.

táboas de percentís para chicos da batería EUROFIT (TABOAS CHICOS.odt by CGF)

Condición física | probas prácticas
Neste arquivo atoparedes as táboas de percentís para chicOs de edades comprendidas entre os 14 e os 17 anos da batería de probas EUROFIT.

táboas de percentís para chicas da batería EUROFIT (TABOAS CHICAS.odt by cgf)

Condición física | probas prácticas
Neste arquivo atoparedes as táboas de percentís para chicas de edades comprendidas entre os 14 e os 17 anos da batería de probas EUROFIT.

Ficha alumnado batería EUROFIT (FICHA ALUMNADO.odt by cgf)

Condición física | probas prácticas | saídas dun día
Neste arquivo poderedes atopar a ficha individual que cada alumna e alumno terá que cubrir cos resultados acadado na batería EUROFIT de condición física.

Autorización EUROFIT (autorización.odt by cgf)

Condición física | probas prácticas | saídas dun día
Este arquivo é o modelo de autorización para o alumnado de 4º de ESO que vai realizar a batería EUROFIT de condición física no Pavillón Municipal de Brión, dentro das actividades complementarias que organiza o Seminario de Educación Física do IES Esparís.

táboas de condición física (taboas.odt by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación da condición física

Recollo neste arquivo os baremos para as distintas probas de condición física propostas para o alumnado de tal xeito que eles mesmos podan facer unha valoración da súa condición física en comparación co que poderíamos chamar "estándar".

Estas táboas non están adaptadas á poboación galega nin ao alumnado deste centro e éste sería un traballo a facer en colaboración con outros Seminarios, como o de Matemáticas ou o de Tecnoloxía.

Estes baremos non teñen como función clasificar ao alumnado se non que cada un deles coñeza en que percentil se atopa para cada proba de condición física  para motivar o seu traballo e esforzo persoal. De ningunha maneira un alumno ou alumna recibirá unha calificación en só en función do percentil que acade nas probas de condición física ou ben calculando a "media"; hai outros factores de tipo actitudinal que estas táboas non "miden" e que son moi importantes na asignatura de Educación Física.

ficha individual de condición física (ficha condición física.pdf by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación continua

Esta ficha está pensada para ter información das distintas probas de condición física que cada alumno e alumna vai realizando ao longo da etapa de ESO. Para cada proba de condición física a realizar en cada curso, contémplanse dous momentos de realización, un ao comezo do curso e outro ao remate do mesmo.

Ademais inclúense outros datos como peso, estatura ou envergadura para ir observando a súa variación co paso do tempo.

Ao cotexar os resultados acadados no tempo, cada alumno e alumna ten unha ocasión para reflexionar sobre a súa evolución en cada unha das probas e ter unha pincelado sobre o seu estado de forma, tendo en conta as cualidades físicas básicas, é dicir, resistencia, flexibilidade, velocidade e forza.

ficha individual do test de Cooper (ficha de resistencia do alumno.odt by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación da condición física

O test de Cooper é unha proba de avaliación da resistencia moi sinxela de realizar e á que os alumnos e alumnas o IES de Esparís xa están acostumbrados, posto que a realizan todos os anos.

Esta ficha individual que cada alumno e alumna terá que cubrir cos seus datos sirve para que entendan o que é unha proba de resistencia, o que se mide e como se debe realizar correctamente, á vez que reflexionan sobre esta cualidade básica.

Coa ficha cuberta por cada alumna e alumno elaboraremos unha base de datos e iremos analizando os resultados en cada curso, poidendo facer un estudo da evolución desta cualidade tendo en conta distintos parámetros como edade, sexo, curso, etc. e así poder establecer as nosas propias táboas de medición axeitadas ao alumnado que temos nas nosas aulas.

Fonte XML