probas prácticas

Deseño do desenvolvemento dunha proba práctica dunha Unidade Didáctica

Gymnastics_IES de Brión_2nd group_2008

Ritmo e expresión corporal | actividades ximnásticas | probas prácticas

/

Gymnastics_IES de Brión_1st group_2008

Ritmo e expresión corporal | actividades ximnásticas | probas prácticas

/

3rd B_cha-cha2_2011

Ritmo e expresión corporal | cha-cha-cha | probas prácticas

3rd B_cha-cha1_2011

Ritmo e expresión corporal | cha-cha-cha | probas prácticas

3rd A_cha-cha2_2011

Ritmo e expresión corporal | cha-cha-cha | probas prácticas

3rd A_cha-cha1_2011

Ritmo e expresión corporal | cha-cha-cha | probas prácticas

4ºB pasodoble2_2011

Ritmo e expresión corporal | bailes de salón | probas prácticas

4ºB pasodoble1_2011

Ritmo e expresión corporal | bailes de salón | probas prácticas

4ºB merengue_2011

Ritmo e expresión corporal | bailes de salón | probas prácticas

2nd bilingual_chotis galego_2009

Ritmo e expresión corporal | danzas | probas prácticas

Fonte XML