solucionario á proba teórica 2 de tenis de mesa dobres (solucionario exame 2 de tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara a facilitar a correción da proba teórica número 2 de tenis de mesa dobres, neste arquivo ofrezo as respostas correctas ao cuestionario.

Algunhas das preguntas teñen máis dunha resposta correcta, polo que si non coinciden coas redactadas por min será o profesor ou profesora quen deberá valorar se a resposta é ou non correcta.

É importante que o profesor ou profesora reflexione con cada alumno e alumna sobre aquelas preguntas que non responderon correctamente, para intentar aclarar aqueles aspectos do regulamento que o alumnado ainda non entende ben, de cara a mellorar e axilizar a práctica desta modalidade de tenis de mesa.