solucionario á proba teórica 1 de tenis de mesa dobres (solucionario exame 1 tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara a facilitar a correción da proba teórica número 1 de tenis de mesa dobres, neste arquivo ofrezo as respostas correctas ao cuestionario.

É importante que o profesor ou profesora reflexione con cada alumno e alumna sobre aquelas preguntas que non responderon correctamente, para intentar aclarar aqueles aspectos do regulamento que non estean claros.