proba teórica 2 de tenis de mesa dobres (exame 2 de tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Neste arquivo atoparedes unha proba teórica sobre unha situación real de xogo hun partido de tenis de mesa na súa modalidade de dobres.

É conveniente que o profesor ou profesora solucione todas as dúbidas que lle plantexe o alumnado segundo vai lendo esta proba, posto que pode haber algún que teña máis problemas á hora de situarse nun suposto teórico.

O importante é que os aspectos máis complexos do regulamento de tenis de mesa estean claros e entendidos por parte do alumnado e se podan resolver todas as dúbidas que cada un poda ter de cara a unha mellor práctica.

Esta proba teórica pode poñerse a continuación da proba número 1 ou ailladamente, dependendo do criterio do profesor ou profesora.