proba teórica 1 de tenis de mesa dobres (exame 1 tenis de mesa dobres.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Neste arquivo atoparedes unha proba teórica moi sinxela sobre o regulamento de tenis de mesa na súa modalidade de dobres.

As preguntas son tipo test, con tres opcións de resposta e só unha correcta que o alumnado deberá identificar e sinalar.

Recomendo que se complemente esta proba coa número 2, onde o alumnado ten que situarse nun caso real de xogo e terá que ir contestando ás preguntas que se lle plantexan tendo en conta o regulamento da modalidade de dobres.