solucionario á proba teórica 2 de tenis de mesa individuais (solucionario exame 2 tenis de mesa individuais.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De cara á facilitar ao profesorado a corrección desta proba teórica, ofrezo as solucións ás preguntas da proba.

Isto supón que o profesorado dispón de máis tempo para correxir os erros que cada alumno ou alumna poda ter e que deberá comentar con cada un despois da corrección da proba de cara a que quede claro o regulamento deste deporte.

O profesorado terá en conta que o alumnado pode redactar as respostas doutro xeito ao proposto por min, pero o sentido ten que ser o mesmo. En caso de dúbida preguntarlle que quiso dicir coa resposta que escribiu pode ser a mellor opción antes de dar por válida ou non unha resposta.