proba teórica 2 de tenis de mesa individuais (exame 2 tenis de mesa individuais.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Esta proba teórica sobre aspectos do regulamento do tenis de mesa na súa modalidade de individuais está pensada para que o alumnado a resolva individualmente e que lles sirva com reflexión sobre aqueles aspectos do regulamento que deben saber de cara a poder xogar dun xeito fluido e respectando as normas do xogo.

Esta proba é de respostas curtas e é o alumnado quen ten que contestar ante as preguntas que se lle plantexan.

O exame é similar á outra proba de tenis de mesa individuais coa variante de que agora é o alumnado quen ten que escribir a resposta.

O profesorado deberá interpretar os resultados desta proba de cara a correxir posibles aspectos do regulamento que o alumnado non teña claros, de tal xeito que a parte práctica da unidade didáctica se poda desenvolver correctamente, sen discusións estériles debidas a un mal coñecemento das reglas deste deporte.