regulamento de tenis de mesa dobres (regulameto tenis de mesa dobres.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | torneos internos

O regulamento de tenis de mesa na súa modalidade de dobres que vos presento aquí comprobaredes que é moi reducido, pero cumpre a función de iniciar ao alumnado neste deporte de habilidade e estratexia.

 É conveniente que, antes de comezar a xogar a modalidade de dobres, saiban xogar individualmente. Hai aspectos do regulamento de individuais e dobres que son coincidentes plenamente e que poden axudar ao alumnado para centrar a atención nos aspectos específicos desta nova modalidade de tenis de mesa, especialmente o saque, a orde no xogo entre os membros da parella e a colocación, quizáis os aspectos novedosos máis complicados de asimilar.

Tamén podedes empregalo como regulamento das competicións internas poidendo modificar o sistema de puntuación, debido a que nos recreos o tempo é limitado e non é conveniente que queden xogos á metade. Unha alternativa, nestes casos, sería un un único xogo, cambiar de lado de mesa cando leven a metade do tempo, e dar por gañador a aquela parella que máis puntos obteña, cunha diferenza de 2 puntos.