Solucionario á proba teórica sobre o video de baloncesto 3x3 (solucionario test video baloncesto 3x3.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Neste arquivo atoparedes as solucións ás preguntas que se plantexan no cuestionario sobre o video de baloncesto 3x3.

O profesorado non debería atopar error nas respostas do seu alumnado a este cuestionario e, no caso de que as haxa, terá que reflexionar co alumnado sobre o visionado no video para centrar a súa atención e correxir os erros.