Solucionario á proba das diferenzas entre baloncesto e baloncesto 3x3 (solucion diferenzas baloncesto e baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

De novo intento facilitar ao profesorado o seu labor de corrección das actividades escritas, sabendo que algunhas das respostas poden cambiar por ser abertas, pero a meirande parte son as respostas exactas.

En base ás respostas do alumnado, o profesor ou profesora saberá en que aspectos debe incidir para cumplir o obxectivo de que coñezan correctamen as reglas destes deporte e así podan aplicalas, tanto nas clases como nos torneos internos e externos ao centro.