Proba sobre as diferenzas entre baloncesto e baloncesto 3x3 (diferenzas baloncesto e baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

É importante que o alumnado coñeza e saiba distinguir o que de común e de diferente teñen o baloncesto e o baloncesto 3x3, na teoría e na práctica.

Este é o obxectivo que quere cumplir esta actividade que, desde o meu punto de vista, non debe ser empregada en situación de exame, senón como reflexión sobre os regulamentos dos dous deportes de cara a que o alumnado os entenda e, deste xeito, poda aplicalos correctamente en cada situación.