solucionario do exame teórico de baloncesto 3x3 (solucionario exame teórico baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

A intención deste arquivo é favorecer a rápida corrección do exame teórico sobre o regulamento de baloncesto 3x3.

Unha vez correxidos os exames teóricos, o profesor ou profesora ten que detectar os aspectos sobre os que hai dúbidas para incidir sobre eles e que o alumnado teña un correcto coñecemento do regulamento.