Exame teórico de baloncesto 3x3 (exame teórico baloncesto 3x3.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Esta é unha proba escrita para comprobar que o alumnado sabe, entende e sabe aplicar o regulamento desta modalidade de baloncesto.

Unha vez teño que insistir en que este tipo de probas serven para correxir erros que o alumnado poda ter no seu proceso de aprendizaxe e de cara a modificar ou insistir naqueles aspectos que podan axudar a correxilos.