acta dun partido de bádminton dobres ou mixto (acta dobres e mixto.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | torneos internos | probas prácticas

Este modelo de acta que aparece no arquivo ten varias funcións.

Por un lado serve para ir levando o cómputo dos puntos en cada xogo, que xogador ou xogadora da parella ten que sacar e desde onde, e o resultado final.

Por outro lado tamén se pode empregar para que o alumnado, á vista da acta, relate o sucedido no partido.

Por último para o alumnado é un instrumento de avalición práctica, posto que terán que saber cubrila mentres o partido de bádminton vai discurrindo.

É recomendable que cada alumno ou alumna cubra a súa acta, ainda que a parella que está anotando poda ir cotexando entre si cadansúa actas.