logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Plantiña de observación dun partido de balonmán (plantiña de observacion.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 29/03/2006 - 11:29

Este modelo de plantiña de observación que aparece no arquivo ten varias funcións.

Por un lado serve para ir anotando as incidencias nun partido, é dicir, como instrumento de observación tanto dos equipos como de cada xogador ou xogadora.

Por outro lado tamén se pode empregar para que se recolla as incidencias e o resultado en partidos de competición interna no instituto.

Por último para o alumnado é un instrumento de avalición práctica, posto que terán que saber cubrila mentres o partido de balonmán vai discurrindo.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/74