Acta de baloncesto (acta dun partido de baloncesto.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | torneos internos | probas prácticas

Este modelo de acta que aparece no arquivo ten varias funcións.

Por un lado serve para ir anotando as incidencias nun partido, é dicir, como instrumento de observación tanto dos equipos como de cada xogador ou xogadora.

Por outro lado tamén se pode empregar para que se recolla as incidencias e o resultado en partidos de competición interna no instituto.

Por último para o alumnado é un instrumento para lembrar o regulamento, incluindo os xestos do árbitro, que terán que coñecer e interpretar para reflexalos na acta.