logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

solucionario exame teórico de bádminton individual (solucionario exame individual.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 29/03/2006 - 09:30

Co gallo de facilitar a corrección das probas teóricas, facilito a proba resolta.

É moi importante neste tipo de probas, poder reflexionar sobre as respostas incorrectas, para que o alumnado entenda onde está o erro e non o volva cometer.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/71