solucionario exame teórico de bádminton individual (solucionario exame individual.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar a corrección das probas teóricas, facilito a proba resolta.

É moi importante neste tipo de probas, poder reflexionar sobre as respostas incorrectas, para que o alumnado entenda onde está o erro e non o volva cometer.