exame teórico de bádminton dobres e mixto (exame de dobres e mixto.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Propoño unha proba teórica para comprobar o grao de entendemento do regulamento de bádminton na modalidade de dobres e mixto.

Posto que esta modalidade do bádminton é en parellas, ben masculinas, femininas ou mixtas, este exame pódese realizar en parellas ou ben individualmente pero despois cotexándoo coa parella. Deste xeito penso que se favorece que se poñan de acordo antes de xogar xuntos ou xuntas os partidos de bádminton.

O obxectivo desta proba é que o alumnado reflexione sobre esta modalidade de bádminton, recoñeza os seus erros e os corrixa de cara a poder aplicar correctamente o regulamento no xogo real.