Solucionario do exame de balonmán II (solucionario ao exame 2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar o traballo de corrección desta proba, neste arquivo poderedes atopar unha das solucións ás preguntas plantexadas.

Posto que esta proba teórica ten preguntas abertas, onde cada alumna e alumno poden ter distintas respostas e ser todas correctas, o profesor ou profesora ten que entender a solución que eu plantexo como unha máis das posibles.

Se observades algún erro, por favor facédemo saber mandándome un correo.