logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Exame teórico de balonmán II (exame de balonmán 2.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 28/03/2006 - 13:06

Este é unha proba escrita sobre aspectos teóricos do balonmán un pouco máis complexos.

O alumnado necesitará coñecer os xestos básicos que empregan os árbitros nos partidos e reflexionar sobre o significado dos mesmos, de tal xeito que teñen que ser capaces de poñer exemplos de situaciones do xogo nas que o árbitro ten que facer ese xesto.

Como vedes, esta proba teórica pode complementar ao exame de balonmán 1 ou ben ir destinada a un alumnado de máis edade ou que non é a primeira vez que traballa esta unidade didáctica nas clases de Educación Física.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/62