logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Xestos dos árbitros de balonmán (xestos dos arbitros.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 28/03/2006 - 12:42

A linguaxe xestual dos árbitros en balonmán serve para comunicarse entre eles, cos anotadores, cos xogadores e entrenadores, que coñecen eses xestos e os interpretan.

É conveniente que o noso alumnado coñece algúns deses xestos, para que poda comprender o que sucede nun partido de balonmán cando o ve ou cando o xoga.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/60