Xestos dos árbitros de balonmán (xestos dos arbitros.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes

A linguaxe xestual dos árbitros en balonmán serve para comunicarse entre eles, cos anotadores, cos xogadores e entrenadores, que coñecen eses xestos e os interpretan.

É conveniente que o noso alumnado coñece algúns deses xestos, para que poda comprender o que sucede nun partido de balonmán cando o ve ou cando o xoga.