logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Regulamento de iniciación ao balonmán (regulamento.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 28/03/2006 - 12:35

O balonmán é un deporte que ten unhas reglas que hai que coñecer para poder xogar.

Este regulamento que vos presento pretende ser unha síntese de aqueles aspectos máis importantes a ensinar ao noso alumnado, co gallo de que se inicie neste deporte.

Na medida en que vaian xurdindo dúbidas ao longo do xogo, pódese ir explicando máis aspectos do regulamento.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/59