Regulamento de iniciación ao balonmán (regulamento.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes

O balonmán é un deporte que ten unhas reglas que hai que coñecer para poder xogar.

Este regulamento que vos presento pretende ser unha síntese de aqueles aspectos máis importantes a ensinar ao noso alumnado, co gallo de que se inicie neste deporte.

Na medida en que vaian xurdindo dúbidas ao longo do xogo, pódese ir explicando máis aspectos do regulamento.