Pasatempos de baloncesto: Sopa de letras (sopa de letras.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes

Buscando o mellor xeito de que o meu alumnado aprendera o vocabulario básico que se emprega en baloncesto, e tamén para que os que algún día no poden realizar actividade física tiveran algunha alternativa, naceu a idea de facer esta sopa de letras.

Pódese modificar de cara a facela máis pequena ou máis grande ou ben reducir ou ampliar o número de palabras. O obxectivo é que fixen a atención e repitan os termos que teñen que buscar ata que os atopen.

Unha idea para o uso desta sopa de letras é incluila como unha proba dentro dun circuito de pistas, sempre que tivéramos traballado nese curso a unidade didáctica de baloncesto. O alumnado está motivado, o traballo é en grupo e todos se animan e axudan entre si e acaban resolvéndoa sen problemas.