logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Solucionario ao exame teórico de baloncesto II (solucionario exame 2.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 28/03/2006 - 10:55

Ofrezo as solucións ao exame de baloncesto II como unha axuda para a súa corrección.

Neste exame hai moitas preguntas que non teñen unha única resposta correcta, polo que cada profesor e profesora deberá considerar esas respostas, xa que poden ser distintas das que eu facilito e ser igualmente correctas.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/56