Solucionario ao exame teórico de baloncesto II (solucionario exame 2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Ofrezo as solucións ao exame de baloncesto II como unha axuda para a súa corrección.

Neste exame hai moitas preguntas que non teñen unha única resposta correcta, polo que cada profesor e profesora deberá considerar esas respostas, xa que poden ser distintas das que eu facilito e ser igualmente correctas.