Exame teórico de baloncesto II (exame2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas teóricas

Este exame é máis complexo que o exame de baloncesto I.

Segundo o nivel no que se traballara a unidade didáctica de baloncesto, servirá como complemento ao exame I ou ben, se o profesor ou profesora considera que os contidos mínimos están acadados, como un exame único.

Como aparecen fotos ou debuxos dos xestos dos árbitros, o profesor ou profesora terá que estar disposto a executar aqueles xestos nos que o alumnado teña dúbida, posto que os xestos son dinámicos mentres que as fotos ou debuxos son estáticos e ás veces non están moi claros.