Solucionario ao exame de baloncesto I (solucionarioexame1.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | solucionarios

Co gallo de facilitar o labor de corrección do exame, neste arquivo atoparedes as solucións.

No caso en que hai que poñer exemplos, eu inclúo un posible, sabendo que hai moitos outros que tamén son correctos.

Ao remate, o criterio de cada profesor e profesora é importante á hora de correxir aquelas preguntas que son abertas e non teñen unha única resposta.