logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Exame teórico de baloncesto 1 (exame1.odt by Carmen García Fernández)

Por cgf
Creado en 28/03/2006 - 10:22

Para unha mellor práctica do baloncesto, hai que pararse e reflexionar sobre a súa teoría.

Dentro desa teoría entra o coñecemento do regulamento a un nivel de iniciación.

O obxectivo desta proba é que saibamos se o noso alumnado ten claros os aspectos máis relevantes do regulamento de baloncesto, que lle van a axudar a unha mellor práctica do mesmo.


Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/53