Circuito de baloncesto nivel avanzado (circuito2.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas prácticas
Se na vosa aula tedes alumnado que é máis habilidoso co balón de baloncesto ou xa non é a primeira vez que traballades esta unidade didáctica, podedes propoñer un circuito de habilidades básicas un pouco máis complexo, seguro que se divertirán e poñerán e suporá un reto persoal poder avanzar correndo mentres pasan o balón entre as pernas, ou conseguir canastra despois dunha entrada con reverso.

Igual que sucede co circuito de iniciación, este deseño pódese usar para traballalo por grupos e en estacións, e tamén serve de exame práctico.

Ainda que os exercicios están definidos, sempre deberá haber un espazo para a creatividade, onde cada alumno e alumna poda crear os seus propios pases, botes, tiros ou entradas a canastra.