Circuito de baloncesto nivel de iniciación (circuito1.odt by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes | probas prácticas
En este arquivo atoparedes o deseño dun circuito que o alumnado terá que ser capaz de realizar individualmente ou con axuda doutros alumnos. Recolle habilidades básicas como botar, entrar a canastra, pasar ou tirar. O profesorado pode usalo como un traballo de clase por grupos de 3 ou 4 alumnos e pasando por tantas estacións como actividades se plantexan no circuito. Tamén o circuito pode servir como exame práctico das habilidades básicas que o alumnado debería ter adquirido ao remate desta unidade didáctica de baloncesto.