Xestos dos arbitros de baloncesto (xestos dos árbitros.pdf by Carmen García Fernández)

Xogos e deportes

Os xestos dos árbitros de baloncesto teñen a fución de interpretar o que sucede no xogo e comunicalo a través duns sinais que están estandarizados e que, polo tanto, poden ser entendidos por calquera persoa, xa sexa xogador ou xogadora, entrenador, espectador ou comentarista.

Neste documento non están todos os xestos pero si os máis importantes de cara a poder entender a linguaxe deste deporte. O coñecemento dos xestos tamén axudará ao nos alumnado a recordar o regulamento de baloncesto.