balonmán

Xogos e deportes

O balonmán é un deporte que até non hai moito tempo, non se ensinaba nin se practicaba de maneira cotiá nos centros de ensino de secundaria. Nembargante ten unha serie de características que o converte nun deporte colectivo altamente interesante para esta etapa de educación secundaria, onde o recoñecemento das calidades individuais e a identificación co grupo é moi importante.

Balonmán

Quero destacar algunhas desas características, que eu mesma fun redescubrindo desde a primeira vez que introducín este deporte nas miñas clases ata hoxe:

  • é un deporte colectivo que non precisa dun elevado coñecemento da técnica para unha práctica elemental,
  • é moi dinámico polo que supón unha grande implicación e esforzo por parte do alumnado,
  • contribúe a un desenrolo das calidades físicas básicas e das habilidades motrices,
  • o contacto físico está permitido pero regulamentado, o que esixe un comportamento deportivo para que o xogo se desenvolva con fluidez e sen problemas,
  • valores como o respecto (ás normas, aos contrarios, ás calidades de cada un), a honestidade (recoñecer cando se comete unha infracción ou mellor, procurar non facela), o esforzo (traballar para que o equipo funcione ben), a xenerosidade (intentar que todos os membros do equipo participen activamente no xogo), o traballo en equipo (poñer as habilidades e destrezas persoais ao servizo do equipo) están presentes cando se traballa este deporte.

De seguido atoparedes arquivos sobre o regulamento de balonmán, probas teóricas que podedes facer ao voso alumando cos seus correspondentes solucionarios, modelos de actas adaptadas para que se convertan en modelos de observación dos partidos de balonmán e que non so reflicten o resultado e tamén enlaces a diversos materiais que atopei en internet e que poden ser de utilidade na nosa práctica educativa (unidades didácticas, páxinas oficiais das federacións galega e española de balonmán, etc...).

Espero que gocedes deste deporte co voso alumnado, tanto como o fago.

(Nota: A extensión .odt dos arquivos adxuntos ábrese co programa OpenOffice, unha suite ofimática libre e gratuita. Se non o tés, podes descargalo gratuitamente en es.openoffice.org).