PALE 2010: "Let's play floorball" (floorball_carmen_garcia_fernandez.zip by Mª del Carmen García Fernández)

No seguinte arquivo aparece a actividade 2 da última fase do programa de formación do profesorado PALE 2010