logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

Nova do Proxecto Comenius en Altamira (altamira_74.jpg)

Por cgf
Creado en 13/09/2010 - 11:27
Nota na Revista Altamira nº 74 [1] de abril de 2009 na súa páxina 23, da viaxe realizada polo alumnado e profesorado de Falmer High School a Brión dentro do Proxecto Comenius Bilateral 2008-2010.

Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/302