cuestionario 1 sobre voleibol (proba de voleibol 1.odt by cgf)

Xogos e deportes | probas teóricas
Podedes usar este cuestionario como autoavaliación do voso alumnado ou para comprobar o grao de entendemento que teñen sobre o regulamento básico de voleibol.