Programación 2007-2008 (programacion0708.odt by cgf)

A programación do Seminario de Educación Física do IES de Esparís para este curso 2007-2008 introduce as modificacións oportunas en 1º e 3º cursos da ESO para adaptarse ao novo Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia publicado no DOG nº 136 con data venres, 13 de xullo de 2007.