autorización actividade 2º ESO (autorización.odt by cgf)

Actividades no medio natural | saídas dun día
Autorización da actividade de aeróbic no Pavillón Municipal de Brión e circuito de pistas en Tapia para 2º de ESO a celebrar o xoves, 21 de xuño, desde as 8.45h. ata as 18.00h.