exame de bádminton individuais (exame de individuais.odt by cgf)

Xogos e deportes | probas teóricas
Este arquivo é un cuestionario sobre o regulamento de bádminton na súa modalidade de individuais que o alumnado pode contestar por escrito ou enviar por correo electrónico como un arquivo adxunto.