exame teórico de bádminton dobres e mixto (exame de dobres e mixto.odt by cgf)

Xogos e deportes | probas teóricas
Este pode ser un modelo de exame teórico, para comprobar se o alumnado entende o regulamento desta modalidade de bádminton. Insístese especialmente no saque e no xogo real, de aí o suposto práctico que aparece ao remate da proba.