enderezos de interese en internet (informacion en internet.odt by cgf)

saídas de máis dun día
Para cada unha das actividades previstas no programa, propoño enderezos en internet para ter máis información previamente á excursión.