máis información sobre a actividade de capoeira (informacioncapoeira.odt by cgf)

Ritmo e expresión corporal | no entorno do instituto
Máis información para o alumnado e para as súas familias sobre a actividade complementaria de capoeria que organiza o seminario de Educación Física para o alumnado de 4º de ESO do IES Esparís.