anuncio actividade de capoeira (cartelcapoeira.odt by cgf)

Ritmo e expresión corporal | no entorno do instituto
Cartel anunciando a actividade de capoeira para o alumnado de 4º de ESO.