logo
Publicado en maniotas (http://maniotas.cesga.es)

baloncesto: Iª Xornada (xornada1 baloncesto.odt by cgf)

Por cgf
Creado en 12/11/2006 - 21:49
Partidos a xogar na primeira xornada do torneo interno de baloncesto no IES Esparís.

Fonte URL:
http://maniotas.cesga.es/node/217