baloncesto: Iª Xornada (xornada1 baloncesto.odt by cgf)

Xogos e deportes | torneos internos
Partidos a xogar na primeira xornada do torneo interno de baloncesto no IES Esparís.